มอบเครื่องดับไฟป่าให้อุทยาน

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
มอบเครื่องดับไฟป่าให้อุทยาน
24 มกราคม 2564 1000น

ทางอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เป็นสถานที่ที่ยังมีป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่จะมีชาวบ้านลักลอบทำการเผาป่าในช่วงหน้าแล้งเพื่อปลูกพืช หรือล่าสัตว์โดยทางนายสิทธิ วิมาลา หัวหน้าอุทยานฯได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้านอย่าทำการลักลอบเผาป่าขอช่วยกันทำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเพื่อจะให้มีความยั่งยืนของป่าให้รักษาแหล่งน้ำแต่ก็ยังมีลักลอบเผาทุกปีนักท่องเที่ยวก็ยังเข้าเที่ยวประปราย มีธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ ทั้งสัตว์ป่า ป่าไม้ น้ำตกทางกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนักเรียนเก่าฝางชนูปถัมภ์ปี พศ.2520-2521ร่วมสมทบซื้อเครื่องบริจาคทั้งหมด 5 เครื่อง คุณปราณีต เพิงระนัย คุณพชร เพ็ชรเสมอใจ คุณสมชาย คำหลวง
คุณสุพจน์การะหงษ์ ได้ช่วยสมทบคนละ1เครื่องแล้ว กลุ่มนักเรียนเก่า

ฝางชนูปถัมภ์ รุ่น2520-2521 ได้ร่วมสมทบชื้อเครื่องพ่นลมเพื่อป้องกันไฟป่าช่วยดับไฟให้ 5 เครื่องๆละ 4,500 บาท 22,500บาท ปราณีต. เพิงระนัย
พชร เพ็ชรเสมอใจ
สมชาย. คำหลวง
สุพจน์การะหงษ์
ฝชรุ่น2520-2521
ได้นำสมทบช่วยอุทยานที่จะนำไปยังจุดพื้นที่ต่างๆ6จุด จุดละ2เครื่องช่วยดูแลไฟป่า 2 จังหวัดนำมอบแล้วเพื่อช่วยกันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่อุทยานทำการร่วมดับไฟป่า ทางนายสิทธิ วิมาลา หัวหน้าอุทยานฯขอความร่วมมือกับประชาชนให้ความร่วมมืออย่าได้ลักลอบทำการเผาป่าเพื่อให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าไม้คงอยุ่รักษาน้ำอย่างยั่งยืนถาวรต่อไป