จังหวัดเชียงรายจัดโครงการฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ไทย- เมียนมา เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามชาติ

จังหวัดเชียงรายจัดโครงการฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ไทย- เมียนมา เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามชาติ

นายวรวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ไทย- เมียนมา เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ที่บริเวณดอยช้างมูบ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 37 นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและหมอกควัน ในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค มาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ทั้งในด้านกิจกรรมนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า การฝึกซ้อมระดมพล และการจัดทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ไทย-เมียนมา โดยได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากประชาชน เจ้าหน้าที่ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวนมาก โดยเป็นการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและหมอกควันภายในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เขตแนวชายแดนของไทยและเมียนมามีแนวเขตติดต่อกันทางบก ยาวประมาณ 130 กิโลเมตร ในเขตพื้นที่อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประสานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน การจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันอีกด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวด้วยว่า ไฟป่าได้สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก และยังเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาหมอกควัน ที่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ตลอดทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นดังกล่าวอย่างจริงจัง และรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความร่วมมือในระดับพื้นที่ของพี่น้องชาวไทยและเมียนมา ในการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผ่านกิจกรรมทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ไทย-เมียนมาในวันนี้ อันจะส่งผลให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ และการบูรณาการร่วมมือกันทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
24/01/63