จังหวัดปราจีนบุรีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพิ่ม จำนวน 2 ราย

จังหวัดปราจีนบุรีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพิ่ม จำนวน 2 ราย

วันนี้(23 ธ.ค.63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 402 (ศูนย์การเรียนรู้) ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์โชคชัย สาครพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรีซึ่ง พบผู้ป่วยที่ยืนยันการติดติดเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) สะสมรวมจำนวน 9 ราย ในจำนวนนี้ รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย และจังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) เพิ่มใหม่อีก 2 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมเป็นจำนวน 11 ราย มีรายละเอียดดังนี้
ผู้ป่วยรายที่ 10 เพศชาย อายุ 59 ปี อาชีพรับจ้าง ขนส่งกุ้งจากแพเลี้ยงกุ้งที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปส่งกุ้งที่ตลาดมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เดินทางไปส่งกุ้งคนเดียวในช่วงเวลากลางคืน แวะเติมน้ำมันปั๊ม ปตท. บ้านสร้าง สายนอก และร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้ออาหารรับประทาน เดินทางถึงตลาดมหาชัย ช่วงเวลา 22.00 – 24.00 น. เป็นประจำ เมื่อเดินทางถึงแพกุ้งที่รับซื้อกุ้งที่ตลาดมหาชัย จะมีลูกจ้างขนกุ้งที่เป็นแรงงานข้ามชาติ 3-4 คน ช่วยขนกุ้งลงจากรถกระบะโดยใช้ถังแช่เย็นขนาดใหญ่เทลงใส่ภาชนะที่แพกุ้ง แล้วนำ ถังแช่เย็นกลับขึ้นกระบะ เพื่อเก็บมาใช้ในรอบถัดไป โดยลูกจ้างที่ขนกุ้งบางคน ไม่สวมหน้ากากอนามัย จากนั้น เดินทางกลับที่พัก โดยไม่ได้แวะระหว่างทาง

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ไม่ได้ขับรถขนส่งกุ้ง ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน และในบริเวณ รอบแพกุ้ง ใกล้ที่พัก
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ขับรถขนส่งกุ้งไปที่ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร ตามเวลาปกติ
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ไม่ได้ขับรถขนส่งกุ้ง ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน และในบริเวณ รอบแพกุ้ง ใกล้ที่พัก
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ขับรถขนส่งกุ้งไปที่ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร ตามเวลาปกติ
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้รับการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยเจ้าหน้าที่ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว โรงพยาบาลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้ป่วยได้รับการตรวจยืนยันให้ผลบวก โดยพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจ้งผลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี กรมควบคุมโรค พร้อมทั้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วอำเภอ บ้านสร้าง ค้นหาผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด ได้แก่ คนในครอบครัว จำนวน 9 คน และเพื่อนร่วมงาน จำนวน 33 คน กลุ่ม รวมเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 42 คน อยู่ระหว่างการติดตาม เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
ผู้ป่วยรายที่ 11 เพศชาย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานรับรถยนต์ขนส่งกุ้ง ของแพกุ้งแห่งหนึ่ง ที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไปส่งกุ้งที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 12 ธันวาคม 2563 เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปส่งกุ้ง ร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพศชาย 1 คน เวลา 18.00 น. เดินทางจากบ้านพักไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมัน อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกครั้ง ที่เดินทางขนส่งกุ้ง เวลา 21.00 น. เดินทางถึงตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร นอนรอบนรถร่วมกับเพื่อนงาน เวลา 24.00 น. มีคนมารับกุ้ง นำกุ้งไปลงที่แพ โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนรถชนส่ง ใช้วิธียกโดยรถโฟล์คลิฟท์ เวลา 01.30 น. เดินทางกลับที่พักโดยไม่ได้แวะระหว่างทาง
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 ไม่ได้ขับรถขนส่งกุ้ง ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน และร้านซ่อมรถใกล้บ้าน
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผู้ป่วยเดินทางไปส่งกุ้ง ร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพศชาย คนเดิม ตามเวลาปกติ เวลา 24.00 น. มีคนมารับกุ้ง นำกุ้งไปลงที่แพ โดยลูกจ้างขนกุ้งที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ชาวพม่า จำนวน 6-7 คน โดยลูกจ้างที่ขนกุ้งบางคน ไม่สวมหน้ากากอนามัย จากนั้น เดินทางกลับที่พัก โดยไม่ได้แวะระหว่างทาง
วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ไม่ได้ขับรถขนส่งกุ้ง ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน ร้านซ่อมรถใกล้บ้าน และร้านค้าในหมู่บ้าน
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ช่วงเช้า ผู้ป่วยนัดเจอกับแฟนสาว เวลา11.00 น. พาแม่และน้องไปงาน แต่งงาน แถวนิคมพัฒนา รับประทานอาหารในงานเลี้ยง ช่วงเย็น ผู้ป่วยเริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว และมีอาการคัดจมูก รับประทานยาแก้ไข้และแพ้อากาศ แต่ยังเดินทางขับรถขนส่งกุ้งไปที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร ตามเวลาปกติ ร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพศชายคนเดิม

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ไปเลือกตั้งที่วัดกระทุ่มแพ้ว และซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้าน เดินทางกลับบ้านทันที
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ได้รับแจ้งให้ไปตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่โรงพยาบาล บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ผู้ป่วยได้รับการตรวจยืนยันให้ผลบวก โดยพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจ้งผลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี กรมควบคุมโรค พร้อมทั้งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วอำเภอบ้านสร้าง ค้นหาผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด ได้แก่ คนในครอบครัว จำนวน 4 คน และเพื่อนร่วมงาน จำนวน 1 คน และ แฟนสาว 1 คน รวมเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด 6 คน อยู่ระหว่างการติดตาม เพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่ม มีความเสี่ยงเนื่องจากการเดินทางไปส่งของที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งยังพบผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เป็นเพื่อนร่วมงานทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ (ชาวพม่า และกัมพูชา) จำนวน 30 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และขอความร่วมมือ ดังนี้ 1. ผู้ที่มีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยงที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร แจ้ง อสม. ผู้นำชุมชน หรือบุคลากรสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. คนไทยที่มีความเสี่ยง มีอาการ ที่มีประวัติเดินทางหรือซื้อขายที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร ให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ โรงพยาบาลใกล้บ้านตามสิทธิ์
3. ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในแรงงานข้ามชาติ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดและออกมาตรการที่จะยับยั้ง ควบคุม ป้องกันโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ยึดหลัก “สวมหน้ากาก 100% กินร้อน ช้อนฉัน หมั่นล้างมือ งดเที่ยวสังสรรค์ ห่างกัน 2 เมตร” อย่างเคร่งครัด เพราะการปฏิบัติตนที่ถูกต้องของบุคคล ทุกคน คือกลไกที่สำคัญที่สุดในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

ข่าว : อลงกรณ์ กิตติมานนท์
ภาพ: สุรชัย ใจบุญ
ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี