ผช.รมต.กต. นำคณะ ลงพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณตามแนวชายแดนและช่องทางหลักเขตที่ 71-73 ตามแนวชายแดนบ้านหาดเล็ก

ผช.รมต.กต. นำคณะ ลงพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณตามแนวชายแดนและช่องทางหลักเขตที่ 71-73 ตามแนวชายแดนบ้านหาดเล็ก

วันที่ 22 ธ.ค. 63 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีปรำจำกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ฝ่ายไทย และรองประธานคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค ไทย – กัมพูชา ฝ่ายไทย พร้อมคณะกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนกรมแผนที่ทหาร ผู้แทนกรมเอเซียตะวันออก ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดินทางลงพื้นที่ช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ภายใต้กิจกรรมตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณชายแดนและเขตทางทะเลไทยกัมพูชาและหลักเขต 71-73 ตามแนวชายแดนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รอง ผบ.ทัพเรือภาคที่ ๑ นายพีระ การุญ นายอำเภอคลองใหญ่ หน่วยเฉพาะกินนาวิกโยธิน 182 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด หน่วยประสารงานชายแดนไทย-กัมพูชา

ตลอดจนหน่วยงานด้านความมั่นคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
สำหรับลงพื้นที่ช่องทางธรรมชาติและตามชายแดนและหลักเขต 71-73 ของคณะผู้ช่วยรัฐมนประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และการพัฒนาพื้นที่ล่าสุด พร้อมทั้งยังเป็นการประชุมปรึกษาหารือและประสานงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวข้อง
ตามแนวชายแดนที่มีปัญหาเกี่ยวข้องระหว่างช่องทางทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่ช่องทางธรรมชาติและการลงตรวจสอบหลักเขตในเขตชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมความเข้าใจในกหลักเขตที่ 73 ในปัจจุบันตามแนวชายแดนช่องทางบ้านเขาวงษ์และช่องทางพรมแดนบ้านหาดเล็กซึ่งเป็นลอยต่อระหว่างประเรทศไทย-กัมพูชาโดยได้มีทางฝ่ายเจ้าหน้าที่กัมพูชาได้มีท่อพีวีซีขนาดไม่ใหญ่เอามาปักไว้โผล่จากหน้าดินประมาณคืบกว่าไว้อยู่ติดกับหน่วยเฉพาะกินนาวิกโยธิน 182 โดยได้เอามาปักไว้นานเกือบ 2 ปีแล้วหลังสํารวจเสร็จสิ้นคณะได้เดินทางลงเรือลบสัตหีบข้ามไปยังเกาะกูดต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด