จังหวัดจันทบุรี สุ่มตรวจกระเช้าสร้างความมั่นใจผู้บริโภคในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

จังหวัดจันทบุรี สุ่มตรวจกระเช้าสร้างความมั่นใจผู้บริโภคในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

สร้างความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ แนะเลือกซื้อกระช้าของขวัญที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ
วันนี้ ( 23 ธ.ค.62 ) ที่ ห้างสรรพสินค้าโลตัสจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากจังหวัดจันทบุรี และคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายทั่วไปในจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งตรวจหาสารตกค้างในผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เพื่อ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า สร้างความเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันการลักลอบนำเครื่องดื่มของมึนเมา และสินค้าหมดอายุรวมไว้ในกระเช้า และขอความร่วมมือจากผู้จำหน่ายให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่นำมาวางจำหน่ายต้องได้รับการรับรองจาก อย. มีอายุการจำหน่ายไม่น้อยกว่า 6 เดือน ไม่นำเอาวัตถุอันตรายมาจัดรวมกับอาหาร รวมทั้งต้องมีราคาที่เหมาะสม ไม่แพงเกินไป โดยกระเช้าจะต้องมีการแสดงฉลากระบุรายการสินค้า ราคา วันหมดอายุ และมีเครื่องชั่งน้ำหนักที่ได้รับรองมาตรฐานชั่ว ตวง วัด ทั้งนี้ ผลการสุ่มตรวจห้างสรรพสินค้า จากสินค้า 18 ตัวอย่าง ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้มอบถุงผ้ารณรงค์ลดโลกร้อน ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแก่ผู้ที่มาเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าด้วย อย่างไรก็ตาม จังหวัดจันทบุรีได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้ากระเช้าของขวัญปีใหม่ ใช้ความระมัดระวัง และพึงรักษาสิทธิของผู้บริโภคด้วยการดูฉลากของสินค้าที่จัดรวมในกระเช้า ผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ และหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. โทร 1556 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 0-3931-1166 ต่อ 106

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก