ยโสธร”ผู้ว่าฯ ยโสธร รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. คาดมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 75% บัตรเสียน้อยกว่า 2% “

ยโสธร”ผู้ว่าฯ ยโสธร รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. คาดมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 75% บัตรเสียน้อยกว่า 2% ”

วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) โค้งสุดท้าย (Big Day) ภายใต้แคมเปญ “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการกจังหวัดยโสธร นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ ในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และแจกเอกสารเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
สำหรับ จังหวัดยโสธร มี อบต. 63 แห่ง มีเขตเลือกตั้ง 667 เขต มีหน่วยเลือกตั้ง 681 หน่วย โดยจะมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น นายก อบต. จำนวน 63 คน และผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต. จำนวน 668 คน มีวาระคราวละ 4 ปี โดย นายก อบต. ครองตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ครั้งนี้ จำนวน 289,522 คน

ด้าน นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ทุกคน สวมหน้ากากอนามัย ร่วมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ โดยบัตรเลือกตั้งมี 2 ใบ นั้นคือ บัตรเลือกตั้งสีแดง เป็นบัตรเลือกตั้ง นายก อบต. ส่วนบัตรเลือกตั้งสีน้ำเงิน เป็นบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต. เพื่อเลือกคนดีมาพัฒนาท้องถิ่นของท่าน ซึ่งตั้งเป้าหมายคาดว่าว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 และมีบัตรเสียน้อยกว่า ร้อยละ 2 พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาเลือกตั้งทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

…/// พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน