สระแก้ว-เจ้าท่าลงเอง”หลังได้รับการร้องเรียน” ผู้สื่อข่าวรายงาน นายประสงค์ เอี่ยมวิจารณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจันทบุรี “นายชนิน ทร สิขัณฑกนาค.

สระแก้ว-เจ้าท่าลงเอง”หลังได้รับการร้องเรียน”
ผู้สื่อข่าวรายงาน นายประสงค์ เอี่ยมวิจารณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาจันทบุรี “นายชนิน ทร สิขัณฑกนาค.

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้แทนทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง บริเวณธารน้ำไหลบ้านนา” หมู่ 2 อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ปรากฏว่า บริเวณที่มีการร้องเรียนนั้นได้มีการปรับ หน้าดินถมไถลงไปบริเวณริมแม่น้ำ ธารน้ำไหลบ้านนา ซึ่งบริเวณดังกล่าวที่มีการถมดินอยู่ในระยะ ห่างจากแหล่งน้ำ 4 เมตร ซึ่งปรากฏว่าเจ้าของที่ดินได้นำโฉนดมาแสดงกับเจ้าหน้าที่พร้อมชี้แจง ถึงสาเหตุกรณีไถกบปรับแต่งลงไปในแม่น้ำธารน้ำไหล นั้น “เพื่อเพียงปรับภูมิทัศน์และจะปลูกต้นแฝก “ตามรอยพ่อหลวง” ไม่ได้ตั้งใจจะปลูกสร้างใดๆ

ที่จะลุกล้ำลงไปใน แม่น้ำ ลำธารที่เป็น ที่สาธารณะ แต่อย่างใด ด้านผู้อำนวยการกรมเจ้าท่าจันทบุรี “จากการตรวจสอบเบื้องต้น บริเวณที่มีการร้องเรียนว่ามีการถม ลุกล้ำ ลำธารน้ำไหลบ้านนา นั้นข้อเท็จจริงตรวจสอบแล้ว ว่านางผ่อง ศรีแดง เลขที่ 63 หมู่ 2 ตำบล เขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วไม่ได้มีการลุกล้ำแม่น้ำธารน้ำไหลบ้านนา แต่อย่างใด ” ด้านผอ.กรมเจ้าท่า จันทบุรี กล่าว”ขอประชา สัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของแม่น้ำลำธาร ซึ่งไม่ให้สร้างสิ่ง ปลูกสร้างใดๆก่อนได้รับอนุญาต บริเวณที่เป็นลำธารแม่น้ำสาธารณะอย่างเด็ดขาด

.นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว