ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และภาคเอกชน ร่วมในพิธี
โดยในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล

เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์อนุโมทนา ประธานในพิธี กรวดน้ำ รับพร ประธานกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธี
สำหรับพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดพร้อมกับส่วนกลางเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

/////เครดิต.คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด .ศรีไพร ทูลธรรม สื่อสำนักข่าวTIGERNEWS.จังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน