พังงา-ชาวพังงาหลายอำเภอสวมเสื้อเหลืองประกาศปกป้องสถาบันหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

พังงา-ชาวพังงาหลายอำเภอสวมเสื้อเหลืองประกาศปกป้องสถาบันหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

เมื่อเวลา17.30 น.วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า มีประชาชนทุกวัยรวมถึงคนพิการสวมใส่เสื้อสีเหลืองกว่า700 คน เดินทางมาร่วมประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต โดยร่วมกันร้องเพลงชาติในเวลา 18.00 น.

และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา ซึ่งมีนางกันตวรรณ ตันเถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาเข้าร่วมในการประกาศปกป้องสถาบันในครั้งนี้ด้วย และทั้งหมดมีการประกาศว่าจะยกระดับการแสดงพลังครั้งต่อไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา เพราะทุกคนรับไม่ได้กับพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและจาบจ้วงสถาบัน
ขณะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทับปุด หน้าที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง และที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ได้มีประชาชนเป็นจำนวนมากออกมาร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีพร้อมประกาศปกป้องสถาบัน และนัดรวมตัวอีกครั้งในช่วงเย็น ของวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา