สวนรุกขชาติถ้ำจอมพลอำเภอจอมบึงจ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณสวนรุกขชาติถ้ำจอมพลเนื่องในวันปิยะมหาราช

จ.ราชบุรี/สวนรุกขชาติถ้ำจอมพลอำเภอจอมบึงจ.ราชบุรีจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณสวนรุกขชาติถ้ำจอมพลเนื่องในวันปิยะมหาราช.

เมื่อวันที่13ตุลาคม2562นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึงเป็นประธานนายประดุง จิตรละอ่อน หัวหน้ารุกขชาติรายงานถึงการจัดกิจกรรมมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาและประชาชนจำนวน 300 คนร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณรอบสวนรุกขชาติถ้ำจอมพลทั้งนี้สืบเนื่องมาจากวันที่19 ธันวาคม 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสมาประทับที่ถ้ำจอมพลทรงพระอักษรปากถ้ำคือ จปร.เป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อและเลข 114 หมายถึงปีที่พระองค์ท่านเสด็จประพาส และในวโรกาสคล้ายวันสวรรคต วันปิยะมหาราชประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2562.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน