บริษัทโรงโม่หินทองขาวนำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่ามที่จังหวัดอุบลฯ

บริษัทโรงโม่หินทองขาวนำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่ามที่จังหวัดอุบลฯ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นายณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงโม่หิน ทองขาว จำกัด ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และประธาน กองทุน ทองขาวเก้าพอเพียง พร้อมคณะผู้ติดตามร่วมเดินทางกับมูลนิธิสว่างพัฒนาจุดซับไม้แดง และชนแดนสงเคราะห์ ได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค พร้อมเงินอีกจำนวนหนึ่งไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยคณะของนายณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ ได้เดินทางไปถึงอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้รับการอนุเคราะห์เรือท้องแบนนำคณะทั้งหมดพร้อมสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคที่จัดเตรียมไว้เป็นถุงๆ ลงเรือไปแจกตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ห่างไกลโดยบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตรไม่สามารถจะเดินทางออกมารับข้าวของเครื่องใช้ได้ และนอกจากนี้ยังได้มอบเงินสดอีกจำนวนหนึ่งให้กับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ และบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์เพื่อสมทบนำไปแจกจ่ายช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วย.

ข่าว – ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์