นครพนม – ร.3 พัน.3 ส่งมอบกำลังใจจากกองทัพบก เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับสำหรับผู้เดินทางข้ามจังหวัด Local Quarantine (LQ) โรงเรียนบ้านคำไฮ ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

นครพนม – ร.3 พัน.3 ส่งมอบกำลังใจจากกองทัพบก เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับสำหรับผู้เดินทางข้ามจังหวัด Local Quarantine (LQ) โรงเรียนบ้านคำไฮ ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

________ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านคำไฮ ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) สั่งการให้ชุดกิจการพลเรือนของหน่วยส่งมอบกำลังใจจากกองทัพบก เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับให้กับสำหรับผู้เดินทางข้ามจังหวัด Local Quarantine (LQ) โรงเรียนบ้านคำไฮ ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการกักตัว จำนวน 8 ราย จึงจำเป็นต้องแยกตัวเองจากผู้อื่นเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น ระมัดระวังสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามมาตรฐานวิถีใหม่ (new normal) เป็นการจัดระบบบริการ ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน จากมาตรการคุมเข้มของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ทำให้ผู้ใช้แรงงานจำนวนมากเดินกลับภูมิลำเนาโดยในศูนย์กักกันฯ ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

โดยมีมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ให้กระจายจัดตั้งในทุกๆอำเภอในจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับผู้ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ในการให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)