นครนายก พระ นวกะ เดินธุดงควัตร ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก จัดอบรมพระ นวกะ และเดินธุดงควัตร ประจำปี 2562

นครนายก พระ นวกะ เดินธุดงควัตร ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก
คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก จัดอบรมพระ นวกะ และเดินธุดงควัตร ประจำปี 2562

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพระ นวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก ประจำปี 2562 โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงศ์ พร้อมมี คณะสงฆ์ พระ นวกะ ทั้ง 14 ตำบล จำนวน 94 รูปเข้ารับการอบรมและปฎิบัติธรรมและเดินธุดงควัตรในการอบรมในครั้งนี้ เริ่มระหว่างวันที่ 19- 23 สิงหาคม 2562 รวม 5 วัน
ด้วยคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก ได้จัดอบรมพระ นวกะ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง โดยมีวัตถุประสงค์
1/เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศษนุวงศ์
2/เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติให้แก่พระ นวกะ
3/เพื่อให้พระ นวกะ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบต่อไป

สมบัติ เนินใหม่ ข่าว รัชชานนท์ เนินใหม่ ภาพนครนายก