รพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ก้าวหน้าทางการแพทย์โรคหัวใจ ผ่าตัดรักษาไปแล้ว 200 ราย

รพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ก้าวหน้าทางการแพทย์โรคหัวใจ ผ่าตัดรักษาไปแล้ว 200 ราย

วันนี้ 22 ส.ค.62 พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ได้เป็นประธานเปิดโครงการความก้าวหน้าทางการแพทย์โรคหัวใจ ของทีมแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และทีมแพทย์ คนไข้ที่เคยได้รับการรักษาผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ กว่า 100 ราย
พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล กำหนดด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสู่การเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ เน้นการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยมีการกำหนดแผนการพัฒนาแบบระยะสั้น และระยะยาว จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่มกราคม 2559 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี 7 เดือน มีการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดหัวใจ โดยมีผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 200ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ และการผ่าตัดผนังหลอดเลือดแดงโป่งพอง ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกอันได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชทวี ณ ศรีราชา,โรงพยาบาลระยอง, โรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการผ่าตัดและการรักษาพยาบาล รวมทั้งยังเป็นการตอบสนอง นโยบายเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ด้านการพัฒนากรมแพทย์ทหารเรือ ให้เป็นที่ยอมรับของกองทัพเรือ ครอบครัว ทหารเรือ และประชาชนทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการแพทย์ทหารและการแพทย์ทั่วไป จากอดีตถึงปัจจุบัน เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ แพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นผู้สละเวลาช่วยให้คำปรึกษาในการผ่าตัด,การรักษา และถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจการนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางการแพทย์โรคหัวใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เป็นการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ไปสู่การเป็น Cardiac center level 2 ในอนาคตซึ่งกำหนดเป็นแผนพัฒนาระยะยาวในปี งบประมาณ .2561-2565
และในโอกาสนี้ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับมอบเงินจาก พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นายพนธกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายอมตะ ใคร่ครวญ เลขานุการนายก อบต.พลูตาหลวง บุตรชาย จำนวน 200,000 บาท ในนามโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ โดยคุณปัญชริน ใคร่ครวญ ภรรยาและครอบครัว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้บริจาคไปจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ อยากจะตอบแทนสังคมในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ในเรื่องการรักษาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ ให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อกำลังพลทหารเรือและประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะคอยดูแลรักษาในเวลาเจ็บป่วย
พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการให้บริการ เพื่อช่วยเหลือและนำมารักษาและดูแลกำลังพลของกองทัพเรือ และประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบและใกล้เคียง ต่อไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก