สถาปนาครอบรอบ 22 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สถาปนาครอบรอบ 22 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันนี้ 22 ส.ค.62 พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 22 ณ ห้องประชุม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโทพรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาล ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางนำกระเช้าดอกไม้ และของที่ระลึก เข้าร่วมแสดงความยินดี
จากนั้นได้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และฉันภัตราหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างในสังกัด ตลอดจน บุคคลโดยทั่วไปที่เสียชีวิตขณะเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ แห่งนี้
พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช กล่าวว่า นับจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2539 รวมระยะเวลา 22 ปี โรงพยาบาลฯ ได้ให้บริการประชาชนด้วยดีมาโดยตลอด ด้วยแพทย์ และพยาบาล ตลอดจน เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งด้วยอุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างมาก

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก