ตราด/ชาวบ้านหมู่ 8-9 บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ชาวบ้านดีใจบ้านริมนํ้าถูกกฎหมาย ครั้งที่ 1/2562

ตราด/ชาวบ้านหมู่ 8-9 บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ชาวบ้านดีใจบ้านริมนํ้าถูกกฎหมาย ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านคลองจาก หมู่ 9 บ้านร่มเย็น ชาวบ้านหมู่ 8-9 บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ชาวบ้านดีใจบ้านริมนํ้าถูกกฎหมาย จํานวน 294 ครังเรือน ครั้งที่ 1/2562 นําโดย นายวงศกร นราธาวา ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดตราด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยกล่าวถึงกระบวนการออกใบอนุญาตของพื้นที่บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ และยังกล่าวว่ามีความยินดีด้วย ที่หมู่บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ ได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยในคณะนี้มีจํานวนที่ได้รับอนุญาตเกือบ 8,000 รายแล้ว จึงได้ร่วมตัวกระบวนการขับเคลื่อนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยของตําบลคลองใหญ่และหมู่บ้านชาวบ้านคลองจากต่อไป โดยมีนายอาภากร เจริญผล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ ได้กล่าวรายงานและต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดตราด พร้อมกล่าวปัญหาของประชาชนที่ได้สร้างบ้านในที่ปลูกสร้างล่วงลํ้าลําแม่นํ้ายังอยู่อีกหลายหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมในพิธีและร่วมกันรับมอบใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงลํ้าลําแม่นํ้าจํานวน 294 ครัวเรือน ในหมู่บ้านคลองจาก ตั้งแต่ หมู่ 8-9 ตําบลคลองใหญ่ จํานวน 294 ครัวเรือน หลังจากมอบใบอนุญาตเสร็จสิ้นทั้งหมู่ 8-9 แล้ว ได้ร่วมกันนําเงินมาชําระค่าเช่ารายปี ตารางเมตรละ 5 บาท พร้อมกันด้วย ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงลํ้าลําแม่นํ้าด้วย ตามกฎหมายกระทรวงฯต่อไป…

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก