ร้อยเอ็ดจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด /PALANCHAI TV ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-vised-komgrich/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-vised-komgrich/0817082129-รายงาน


PALANCHAI TV ชสอท.ร้อยเอ็ดทอดผ้าป่าสมทบทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ/num-vised-komgrich/รายงาน

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 โดยการดำเนินงานของ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางเยาวมาลย์เศรษฐา พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และ คณะ ผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน,ผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน,ผู้นำกลุ่มองค์กรผู้มีจิตศรัทธา,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน

นายเจตน์เจน เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-อำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีหมู่บ้านที่ดำเนินงาน ตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 21 หมู่บ้าน มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 429,495 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.5 ของจำนวนหมู่บ้านชุมชนทั้งหมดของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบ กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองร้อยเอ็ดประจำปีพศ 2562 ในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการดำเนินงานตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2562 เงินผ้าป่าที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองร้อยเอ็ดประจำปี 2562 ในครั้งนี้ 22 หมู่บ้านหมู่บ้านละ 8000 จำนวนเงิน 176,000 และมอบเป็นกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านขยายผล ตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านละ 8,000 บาทจำนวน 22 หมู่บ้าน

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประธานเปิดกรวยดอกไม้ สักการะ พระฉายาลักษณ์ แม่ของแผ่นดิน,พิธีถวายผ้าป่า,พิธีมอบเงินกองทุน,นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม

นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง.ผวจ.รอ.ประธานกล่าวเปิดว่า.-การดำเนินงานตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อมอบเงินกองทุนให้แก่หมู่บ้านชุมชน โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชุมชน

ขอให้ ผู้ที่ได้รับเงินกองทุนในวันนี้ได้ใช้เงินกองทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและให้พี่น้องประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยพลังของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

/PALANCHAI TV ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/วิเศษ-รองปธ./คมกฤช-บริหาร/0817082129-รายงาน