พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผบ.พล.ร.6 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบ สัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ในส่วนของ ทภ.2 ประจำปี 2563

สัปดาห์ แห่งความพร้อมรบ 6 IR.RDF
เวลา 13.00 – 14.00 น วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พล.ต.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผบ.พล.ร.6 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบ สัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ในส่วนของ ทภ.2 ประจำปี 2563

โดย กองทัพภาคที่ 2 ได้กำหนดให้วันที่ 19 – 25 กรกฎาคม 2563 เป็นห้วงสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม ประจำปี 2563
มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ตลอดจนความรู้ความสามารถของกำลังพล ในตำแหน่งหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมี พ.อ.โถมวัฒน์ สว่างวิทย์ ผบ.ร.6 เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติฯ ณ ลานอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน