เทศบาลตำบลท่ายาง จัดโครงการจิตอาสา บิ้กคลีนนิ่งเดย์ ทำความดีด้วยหัวใจ

เทศบาลตำบลท่ายาง จัดโครงการจิตอาสา บิ้กคลีนนิ่งเดย์ ทำความดีด้วยหัวใจ

ที่ 23 กรกฏาคม 2563
เวลา 09.00 น. นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา บิ้กคลีนนิ่งเดย์ เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและจิตอาสา เข้าร่วม ที่บริเวณถนนสายชลประทานบ้านโรงนอกสามัคคี ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ทั้งนี้เนื่องจากวันที่28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โดยเทศบาลตำบลท่ายาง ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมตามโครงการบิ้กคลีนนิ่งเดย์ โดยร่วมกันทำความสะอาดด้วยการแผ้วถางวัชพืชริมคลองชลประทานเเละร่วมกันเก็บขยะมูลฝอยบริเวณริมถนนสายหลังห้างสรรพสินค้า เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรเป็นจำนวนมาก โดยมีนายอำเภอท่ายาง และนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง นำพี่น้องจิตอาสาและข้าราชการในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวกันอย่างเข้มเเข็ง เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม และร่วมกันสร้างเมืองท่ายาง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี