ตราด/ผู้นําชุมชน “ไอเดียเก๋ “เปิดตู้แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ที่ตู้ยามบ้านคลองจาก ได้จัดตั้ง”เปิดตู้แบ่งปันน้ำใจ”ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ตราด/ผู้นําชุมชน “ไอเดียเก๋ “เปิดตู้แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 ที่ตู้ยามบ้านคลองจาก ได้จัดตั้ง”เปิดตู้แบ่งปันน้ำใจ”ช่วยเหลือ แบ่งปันผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่บริเวณตู้ยายตํารวจบ้านคลองจากหมู่ 8 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดตู้แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 พร้อมด้วยนายยงยุทธ มีสุภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านคลองจาก ร.ต.อ.เดชาวุธ ด้วงโต รอง สว.(ป)สารวัตป้องกันปราบปราม สภ.คลองใหญ่คลองใหญ่ และเจ้าหน้าที่รถยนต์สายตรวจ 20 พร้อมด้วยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1307 และผู้ประกอบการร่วมให้การเปิดตู้แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ที่ชาวอําเภอคลองใหญ่ได้นำสิ่งของมาร่วมใน”ตู้ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 เป็นจํานวนมากพร้อมด้วยผู้ประกอบการต่างๆที่ได้มาแบ่งปั่นนํ้าใจสู้ภัยโควิด-19 ด้วย”จากการของ นายยงยุทธ มีสุภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านคลองจาก ได้จัดตั้งร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสภ.คลองใหญ่และคณะกรรมการพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 8 บ้านคลองจากได้ร่วมกันจัดตั้งให้มีการจัดตั้ง”เปิดตู้แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาและมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นเป็นการดูแลของเจ้าหน้าที่ตํารวจตู้ยายบ้านคลองจากให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีการนำเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องดื่ม ปลากระป๋อง ผลไม้เกือบ กว่า 10 รายการ

พร้อมกันนี้ยังมีนายสัณหณัฐ เทพไพสรรค์ ผู้ใหญ่ใจดีได้มีการแบ่งปั่นมีนํ้าใจสู้ภัยโควิดได้นําเอามาม่าปลากระป๋องและนํ้าดื่มมามอบให้เป็นประจําทุกจุดในพื้นที่คลองใหญ่อีกด้วย โดยจะมีผู้ที่อยากแบ่งปั่นให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 ทางนายยงยุทธ มีสุภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านคลองจากยังประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านของตนเองที่อยากจะแบ่งปันนํ้าใจ สู้ภัยโควิดพร้อมมอบนโยบายในการป้องกันตัวเองด้วยในการสวมหน้ากากอนามัยมาทุกครั้งด้วย จากนั้นทางพระอาจรย์ไชยา ปิยธมฺโม วัดคลองจากก็ได้นําขนมและอื่นๆมาจากการบิณฑบาตที่เหลือได้นํามาใส่ตู้แบ่งปันนํ้าใจสู้ภัยโควิด-19 อีกด้วย ที่จะให้ผู้ที่อยากร่วมแบ่งปันให้นำสิ่งของมาใส่ไว้ในตู้ดังกล่าวได้ตลอดทั้งวัน หลังมีพิธีเปิดตู้แบ่งปันนํ้าใจ สู้ภัยโควิดเสร็จสิ้นก็ได้มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ได้ทยอยเดินทางกันมาหยิบสิ่งของในตู้จนหมดภายในเวลาชั่วโมงเดียวก็สามารถมาหยิบของในตู้ไปได้เลยคนละ 1 อย่าง 2 อย่าง 3 อย่าง

ซึ่งตู้แบ่งปันน้ำใจนี้ เพื่อพี่น้องชาวอําเภอคลองใหญ่และใกล้เคียงที่ได้เดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบโควิด-19 หยิบแค่พอกิน พอใช้เผื่อไว้สำหรับคนข้างหลัง หากท่านใดที่อยากร่วมแบ่งปันน้ำใจนี้ สามารถนำสิ่งของมาแบ่งปันใส่ตู้ไว้ได้ที่จุดที่ตั้งไว้เป็นตู้ใส่กับข้าวขนาดใหญ่ตั้งไว้มองเห็นชัดเจนเพื่อให้พวกเขาชาวอําเภอคลองใหญ่ และชาวบ้านคลองจากให้ประเทศไทย ให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งกัน

/ ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด รายงานในพื้นที่ อ.คลอลใหญ่ ตราด