ท่านเจ้าคุณพบโชค นำสื่อมวลชนชมการพัฒนาการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 นอนเปิดให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่น ๆ เข้ามาแสวงบุญปฏิบัติธรรม ณ วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย

ท่านเจ้าคุณพบโชค นำสื่อมวลชนชมการพัฒนาการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 นอนเปิดให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่น ๆ เข้ามาแสวงบุญปฏิบัติธรรม ณ วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย

เช้าวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 พระไพศาลประชาทร วิ. (ท่านเจ้าคุณพบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เจริญพรนำสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 เพื่อเผยแพร่มาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกที่เดินทางมาแสวงบุญ เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยในด้านสาธารณสุขที่ถูกต้อง รวมถึงการพัฒนาวัด ให้เป็นฐานการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชุมชนและเกษตรกร ในการแปรรูปสินค้าจากชุมชนออกสู่ตลาดโลก

พระไพศาล ประชาทร วิ. (เจ้าคุณพบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้เจริญพรให้สัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ทำให้ทางวัดได้ปรับเปลี่ยนมาตรการและวิธีป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาแสวงบุญที่วัด โดยวัดได้มีข้อปฏิบัติเพื่อขอความร่วมมือ ใส่หน้ากากปิดจมูก จุดล้างมือและเท้า เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ จุดตรวจภูมิแต่ละพื้นที่ และประตูฉีดพ่นทำความสะอาดที่ได้มาตรฐาน และน้ำยาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมถึง การเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆภายในวัด ห้ามใช้มือสัมผัสกับผนัง และการกราบห้ามสัมผัสกับพื้น เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้พุทธศาสนิกชนมีความมั่นใจและสบายใจที่ศาสนสถานสำคัญของจังหวัดเชียงมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานของการจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยที่เป็นเลิศอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
23/05/63