สงขลา/สะเดา รอง ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะป้องกันและปราบปราม น้ำมันปาล์มเถื่อน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการงานปฏิบัติงาน ด่านพรมแดนสะเดาและด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ มีคำสั่งให้ป้องกันและปราบปราม การลักลอบนำน้ำมันปาล์มเถื่อนเข้าประเทศ

สงขลา/สะเดา รอง ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะป้องกันและปราบปราม น้ำมันปาล์มเถื่อน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการงานปฏิบัติงาน ด่านพรมแดนสะเดาและด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ มีคำสั่งให้ป้องกันและปราบปราม การลักลอบนำน้ำมันปาล์มเถื่อนเข้าประเทศ

วันนี้ 22 พ.ค.62 พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ รอง ผู้บัญชาการทหารบก และคณะกรรมการทำงานการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มเถื่อน ได้เดินทางตรวจเยื่ยมการทำงานของ เจ้าหน้าที่ ด่านศุลกากร ด่านพรมแดนสะเดา และด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ศุลกากร ตำรวจ สภ.สะเดา ตรวจคนเข้าเมืองสงขลา ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานการลาดตระเวน และตรวจสอบยานพาหนะ ในการป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฏหมาย โดยเจ้าหน้าที่ทหาร ชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 และการตรวจเยี่ยมการตรวจค้นรถบรรทุกสินค้านำเข้าจากประเทศมาเลเซีย และการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับขนส่งสินค้านำเข้ามาในราชอาณาจักร
โดย พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ รอง ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ด่านพรมแดน ทั้งสองด่าน ในจังหวัดสงขลา เนื่องจากรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ โรงไฟฟ้าบางปะกง ใช้น้ำมันปาล์มเป็นเชื้อเพลิง และนำน้ำมันปาล์มไปผลิตเป็นน้ำมัน ดีเซล E20 ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มภายในประเทศ มีราคาสูงขึ้น จะส่งผลให้มีการลักลอบขน น้ำมันปาล์ม จากประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีราคาถูกเข้านาในราชอาณาจักร จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรภายในประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานป้องกัน และปราบปรามการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งทางบกและทางทะเล

พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสงขลา รายงาน