ร้อยเอ็ด… มูลนิธิบุญโกศล วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหน้ากากผ้า จำนวน 18,000 ชิ้น พร้อม เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่วัดและคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…
มูลนิธิบุญโกศล วัดวิมลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหน้ากากผ้า จำนวน 18,000 ชิ้น พร้อม เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่วัดและคณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ที่วัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มูลนิธิบุญโกศล โดยพระครูวิมลบุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส เป็นประธานในการมอบหน้ากากผ้า เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 ให้แก่คณะสงฆ์ จำนวน 4 วัด เพื่อในไปแจกจ่ายให้แก่พระสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน วัดที่ได้รับหน้ากากผ้า และเครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย วัดโพธิ์กลาง บ้านแมด อ.เชียงขวัญ จำนวน 4,000 ชิ้น

วัดป่าโพธิ์ศรี บ้านหวายหลึม อ.เชียงขวัญ จำนวน 4,000 ชิ้น วัดบ้านไทยสมบูรณ์ อ.พนมไพร จำนวน 5,000 ชิ้น และวัดบ้านดูกอึ่ง อ.หนองฮี จำนวน 5,000 ชิ้น ทุกวัดจะได้รับไปพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค
ขณะที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่ ทางจังหวัดได้รณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชนทุกคน ในการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หมั่นล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากผ้า อยู่ห่างกัน 2 วา” ร่วมต่อสู้เอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกันฯ

///////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม สื่อ ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน