ปราจีนบุรี ไทยฟู้ดส์บริจาคเงินช่วยรพ.!!

ปราจีนบุรี ไทยฟู้ดส์บริจาคเงินช่วยรพ.!!

วันนี้ 23 เมย.63 ที่ห้องประชุมชั้น 4 รพ.กบินทร์บุรีนายแพทย์โชคชัย มานะดีผอ.รพ.กบินทร์บุรี และทีมแพทย์พยาบาลฯลฯ รับมอบเงินบริจาคของบริษัทเอกชนเพื่อใช้สำหรับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนารพ.ในการดูแลผู้ป่วยในการบริจาคเงินในครั้งนี้ประกอบด้วย บริษัทไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ บริจาคเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) คุณทัศนัย อริยสัจกูล บริจาคเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) คุณนงค์เยาว์ นักร้อง10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาท)บ.นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บ.ทีเอ็ม โปรเฟสชั่นแนล จำกัด บริจาค 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาท)บ.นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ อทิตยา 2017 บริจาค 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) บ.นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ฟูจิมินจำกัด 10,000 (หนึ่งหมื่นบาท) ผจก.ไทยฟู้ดส์ กล่าวว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19

ทางบริษัทและในกลุ่มเห็นว่าทาง รพ.มีความจำเป็นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอย่างมากที่จะนำมาช่วยเหลือผู้ป่วย จึงมีนโยบายที่จะมอบเงินให้ทาง รพ.เพื่อนำเงินไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไปทางด้านนายแพทย์โชคชัยมานะดี ผอ.รพ.กบินทร์บุรีกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Coyid 19)ทางรพ.กบินทร์บุรี ได้รับการสนับสนุนจาก บ.ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด ได้มอบเงินบริจาค 500,000(ห้าแสนบาท) และ บริษัทเอกชนอีก 50,000 บาท (ห้าหมื่มบาท) เพื่อใช้สำหรับซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และในการดูแลผู้ป่วย ทางรพ.ขอขอบพระคุณท่านและพนักงานในบริษัท ซึ่งจะนำเงินบริจาคนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมย์ของท่านต่อไป นายแพทย์โชคชัยกล่าว…