พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.๖๒ เวลา 1000 พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ของจังหวัดกำแพงเพชร ณ วัดบุญมั่นศัรทธาราม ม.3 ต.ดอนแตง อ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.ก.พ. เป็นประธาน และมี หัวหน้าส่วนราชการ ,องค์กรปกครองท้องถิ่น,ภาคเอกชน,ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย