ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.เข้าสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด /MOITC:ชสอท./สมนึก/รายงาน/0817082129

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.เข้าสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

/MOITC:ชสอท./สมนึก/รายงาน/0817082129

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 0900 น.
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมกับ นายมีชัย ศุภสร ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ.หนองบัวทอง ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เข้าสำรวจเสียหายและเยี่ยมเยียน นางสร้อย สาช่อฟ้า อายุ 64 ปี บ้านเลขที่ 91 ม.8 บ.หนองบัวทอง ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากพายุฤดูร้อน พัดหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโพธิ์ชัย ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าทำการช่วยเหลือ สร้างความอบอุ่นใจให้แก่ผู้ประสบภัยที่ทหารและส่วนราชการในพื้นที่ ดูแล ห่วงใย ไม่ทอดทิ้งประชาชน

—///—ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ