จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 2 ราย รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 24 ปี/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 2 ราย รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 24 ปี

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้(23 มีนาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 2 ราย รายที่ 2 เป็นเพศหญิง อายุ 24 ปี มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 59 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 56 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน) (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2563) มีผู้แยกกักกันตัวเองที่บ้านพัก จำนวน 99 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 80 คน และอยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 19 คน
ส่วนการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง จำนวน 29 ประเทศ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 257 คน ติดตามครบ 14 วัน 198 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 59 คน
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในกลุ่มประชาชนที่เดินทางออกจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ดังนี้
1. ค้นหาและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยทีมอาสาโควิด-19 (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่)
2. จัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลำเนาตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563
3. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อแยกสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดคนในครอบครัว รวมทั้งผู้อื่นในชุมชน จนครบ 14 วัน โดยให้ปฏิบัติตัว ดังนี้
3.1 ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
3.2 ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ จาน ช้อน
3.3 ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือ แอลกอฮอล์เจล
3.4 หลีกเลี่ยงการพุดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วย
3.5 หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากผ้า แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
จังหวัดร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ