ชาวอำเภอเบตงรวมพลังออกปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนในเขตเทศบาลเมืองเบตงทั้ง 4 มุมเมืองในช่วงกลางคืนตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ชาวอำเภอเบตงรวมพลังออกปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนในเขตเทศบาลเมืองเบตงทั้ง 4 มุมเมืองในช่วงกลางคืนตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (22มี.ค.63) ที่บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสําราญ นายอำเภอเบตง นำหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทานร่วมกันออกปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อนในเขตเทศบาลเมืองเบตง โดยจัดรถยนต์บรรทุกน้ำผสมสารฆ่าเชื้อโรคเข้าดำเนินการฉีดล้างสิ่งปนเปื้อนบนท้องถนนในเทศบาลเมืองเบตง ทั้ง 4 มุมเมือง ในช่วงกลางคืน ตั้งแต่เวลา 21.00 น เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการประกอบกิจวัตรประจำวันของประชาชน ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแบ่งพื้นที่กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนเขตเมือง ออกเป็น 5 โซน ได้แก่

โซนที่ 1. แยกปากอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ถึง แยกเหลี่ยงหยู
โซนที่ 2. แยกวัดกวนอิม ถึงสามแยกโรงแรมเบตงซิตี้
โซนที่3. แยกโรงแรมศรีเบตง ถึงแยกหน้าร้านดวงอมร
โซนที่ 4. ถนนเส้นหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง
โซนที่ 5. หน้าบ้านพักผู้พิพากษา-หน้ามัสยิด

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสําราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า การจัดแบ่งพื้นที่และลำดับความสำคัญ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในมาตรการทำความสะอาดพื้นที่ที่ต้องการลดการสะสมของเชื้อโรค และเป็นการใช้ช่วงเวลาในการปิดสถานที่ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้มากที่สุด

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา