พะเยา หมอกควันพิษยังเกินค่า

พะเยา หมอกควันพิษยังเกินค่า

วันที่ 23 มีนาคม 2562 สภาพอากาศ ช่วงเช้า ของจังหวัดพะเยา มีอากาศเย็น พร้อมกับมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 133 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 152 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งในวันนี้ ค่าของหมอกควันได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน และยังส่งผลกระทบต่อประชาชน ที่อยู่ในที่โล่ง ต้องสวมหน้ากากอนามัยและสวมใส่แว่นตา เพื่อป้องกันหมอกควัน เข้าสู่ร่างกาย

 

และในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยายังเกิดไฟป่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลทำให้ค่าหมอกควันยังเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบหายใจของชาวบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ กลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

 

ด้าน นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายให้ นายพิชัย เขื่อนเพ็ชร ปลัดอาวุโส และปลัดอำเภอดอกคำใต้ จัดชุดลาดตระเวนและดับไฟป่า เขตตำบลหนองหล่ม ประกอบด้วย จนท.ทหารชุด ชป.ข่าว จนท.อุทยานฯดอยภูนางจนท.ป่าไม้แม่ร่องขุย จนท.อส.ดอกคำใต้ ชุดดับไฟป่าตำบลหนองหล่ม ผรส.อำเภอดอกใต้ รวม 100 นาย แบ่งชุดลาดตระเวนเป็น 3 ชุด สามารถดับไฟป่าได้ จำนวน 2 จุด ความเสียหาย ประมาณ 50 ไร่