ร้อยเอ็ด/… อนุบาลโพนทองเดิน-วิ่ง การกุศลฟื้นฟูโรงเรียนหลังเกิดอุทกภัยพายุ(Running for & recovery after ther flood) ครั้งที่ 1.

ร้อยเอ็ด/…
อนุบาลโพนทองเดิน-วิ่ง การกุศลฟื้นฟูโรงเรียนหลังเกิดอุทกภัยพายุ(Running for & recovery after ther flood) ครั้งที่ 1.

วันนี้อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.30.น.ณ.สนามโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอ คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครอง คณะครู-นักเรียน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศลโพนทอง รันนิ่ง 2020 ครั้งที่ 1.(Running for & recovery after ther flood).
เวลา 04.45 น.นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง ในนามคณะกรรมการจขัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครั้งนี้ กล่าวรายงาน โดยมี ดร.ตวง อันทะชัย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สมาชิกวุฒิสภาเดินทางมาเป็นประธานยอดนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 3229 คนนักวิ่งประกอบไปด้วย 10.5 กม./นักวิ่ง 6.5 กม./นักวิ่ง 3 ก.ม /เวลา 08.00 น.นักวิ่งเข้าเส้นชัย และร่วมรัปทานอาหาร
นายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรีนอนุบาลโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวถึง วัตถุประสงในการจัดกิจกรรมตรั้งนี้ว่า เพื่อหารายได้ปรับปรุง ซ่อมแซมรั้วโรงเรียน และฟี้นฟูโรงเรียน หลังจากการเหตุการณ์อุทกภัยพายุ โพดุล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562ที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา ประชาชน นักเรียน ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ้งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง-สุขภาพจิตดี ส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ดำเนิน พรมไขยา/รายงาน