รอยยิ้มจากน้องๆจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวประชมสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

” รอยยิ้มจากน้องๆจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้ใหญ่ใจดี ได้จัดส่งตุ๊กตาจำนวนหนึ่งมอบให้น้องๆจังหวัดชายแดนภาคใต้ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2566
ที่ผ่านมา น้องๆจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับตุ๊กตาเห็นรอยยิ้มและมีความสุขกันถ้วนหน้า

CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก