ชาวไตลื้อตำบลบ้านถิ่น ‘ ขอเชิญร่วมทำบุญสมโภชพระธาตุเก้าหน่อสะหลีใจเมิงไตลื้อ ‘ วัดถิ่นใน

แพร่//

ชาวไตลื้อตำบลบ้านถิ่น ‘ ขอเชิญร่วมทำบุญสมโภชพระธาตุเก้าหน่อสะหลีใจเมิงไตลื้อ ‘ วัดถิ่นใน

พระสมุห์ภาณุพงษ์ ภูริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดถิ่นใน ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ เจริญพรว่า ขอเชิญพุทศาสนิกชนร่วมทำบุญ สมโภชพระธาตุเก้าหน่อสะหลีใจเมิงไตลื้อและเสนาสนะ วัดถิ่นในตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 1-5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จากการที่พระครูวรกิตติสุนทร สมฤทธิ์ กิตติธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน ซึ่งท่านได้มรณภาพไปเมื่อ วันที่ 23 เดือน เมยายน พ.ศ. 2562 ท่านมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูวัฒนธรรม และประเพณีใดลื้อ ขึ้นมาใหม่ โดยยืดแบบอย่างที่บรรพชนเคยกระทำมา แต่ดั้งเดิม คือ การแต่งกาย การทอผ้า และ การบูรณะเสนาละที่เป็นอัตลักษณ์ของขาวไตลื้อ คือ การสร้างสิ่งอันเป็นสัญลักษณ์ของแคว้นลิบสองปันนา ได้แก่ พระธาตุเก้าหน่อ โดยจำลองใมาจากธาตุเก้าหน่อ บ้านเฟยลุง เมืองลวง สิบสองปันนา แบบเดียวกับพระธาตุเก้าหน่อใกล้วัดป่าเขต์ เมืองเขียงรุ้ง ที่จำลองมาจากที่เดียวกัน ซึ่งตามประวัติศาสตร์ของชาวเตสื้อตำบลบ้านถิ่น ได้กล่าวไว้ว่า “ชาวไตลื้อตำบลบ้านถิ่นอพยพมาจากเมืองลื้อ สิบสองปันนา”
ดังนั้น ท่านพระครูวรกิตติสุนทร ร่วมกับคณะกรรมการและคณะศรัทธาวัดถิ่นใน จึงได้ก่อสร้างพระธาตุโตลื้อ ขึ้น โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่23 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เรื่อยมา มีพิธีบรรจุหัวใจพระธาตุ เมื่อวันอาลาฬหนูขา (ขึ้น 15ค่ำ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พศ. 2557 โอกาลนี้ เจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุ

โดยนำมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ และยกยอดฉัตรพระธาตุเก้าหน่อ เมื่อวันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 (วันพญาวัน) โดยตั้งชื่อเป็นมงคลว่า”พระธาตุเก้าหน่อสะหลีใจเมิง”
เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ด้วยกุศลผลบุญ สมณะ ครัทธาและมหามูลศรัทธาวัดถิ่นในทุกหลังคา ขอกราบไหว้สา ขอน้อมเรียนเชิญคณะศรัทธาทุกท่าน โปรดเมตตาร่วมทำบุญอนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีเสนาสนะ ดังนี้ คือ พระธาตุเก้าหน่อสะหลีใจเมิงไตลื้อ เสาใจบ้าน อาคารธรรมโอภาส อาคารพิพิธภัณฑ์ บูรณะพระอุโบสถ กุฏิ ซุ้มประตูวัด บ้านไตลื้อ กำแพงไตลื้อบ่อน้ำไตลื้อ หอฉัน กำแพงไตลื้อ บริเวณเลาใจบ้าน ศาลาการเปรียญพระธาตุเก้าหน่อละหลีใจเมิงไตลื้อ ห้องน้ำ

โดยมีกำหนดการ การทำบุญดังนี้
วันพุธที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (เปิดวัด)เวลา 07.00 น..ทำบุญตักบาตร และร่วมฟังธรรมเทศนาโดย ท่านพระครูโกศลพิพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอสูงเม่นเจ้าอาวาสวัดปงท่าข้ามเวลา 17.00 น. -พธีบวงสรวง สวดมนต์ตั่น
วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566เวลา 07.00 น. -ทำบุญตักบาตร พิธีถวายทานใหญ่ตลอดทั้งวัน-ผ้าป่าสามัคคีของคณะครัทธา และผู้มีจิตเมตตาอนุโมทนาบุญร่วมกัน วันศุกร์ที่ 3 วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566เวลา 13.000 น. -ขบวนแห่ และการแสดงฟ้อนรำของวัดต่าง ๆ ณ บริเวณข่วงวัดถิ่นใน คณะศรัทธาวัดถิ่นในจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมทำบุญตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ
ญาณัจฉรา โชติถอมกิจ

แพร่…รายงาน