ผบทสสตรวจเยี่ยมช่วยภัยแล้งเชียงดาว

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
23-1-63-ผบทสสตรวจเยี่ยมช่วยภัยแล้งเชียงดาว

23 มกราคม 2563 เวลา13 .00 น
จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เห็นชอบโครงสร้างกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อรับมือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค โดยมีพื้นที่เสียงขาดแคลนน้ำ จำนวน 43 จังหวัด 4,132 หมู่บ้าน ในวันนี้ โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 577 แห่ง และมอบหมายให้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับผิดชอบในการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 190 แห่ง ดำเนินการใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา หนองบัวลำภู มหาสารคาม และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มอบหมายให้ สนภ.1 นทพ. และ พลตรีดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานพัฒนาภาค3 ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 57 บ่อ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก 3 บ่อ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการขุดเจาะแล้วเสร็จจำนวน 3 บ่อ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 บ่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหละ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน บ.มอญ (วัดสีมาราม) ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และอยู่ระหว่างดำเนินการที่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และในวันนี้ทาง พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มาทำการตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเจาะหาน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้ขาดแคลนน้ำมาหลายปีและในปีนี้วิกฤติหนัก น้ำไม่เพียงพอกับการใช้กับนักเรียนซึ่งมีนักเรียนมากถึง 1,035 คน ครูบุคลากร 100คน และนักเรียนที่พักหอพักโรงเรียนจาก100 คนเหลือเพียง 2 คนเพราะไม่มีน้ำใช้ ดร ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์มาทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 สำนักงานพัฒนาภาค3 เข้าช่วยเหลือซึ่งคาดว่าจะมีน้ำพอเพียงในการใช้อุปโภคบริโภคในโรงเรียน และยังมีชาวบ้านหลายหมู่บ้านมารอพบกับ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะบาดาลช่วยชาวบ้าน นางพนิดา บุญยัง ตัวแทนชาวบ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 2 ตำบล เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีชาวบ้านจำนวน 50 ครอบครัว ที่ขาดแคลนน้ำบริโภค ซึ่งจะทำเรื่องมาขอทาง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 ต่อไป
คิวภาพ-ท่อน้ำ-รถขุดเจาะบาดาล-ผบทสส มอบสิ่งของมอบให้ทหารช่วยภัยแล้ง-ฟังบรรยาย-ตรวจการเจาะบาดาล-พบปะชาวบ้าน-รับทราบความเดือดร้อนจาก ผอ