ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ลงพื้นที่ชายแดน นำผ้าห่ม ถุงยังชีพ เสื้อผ้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว บ้านห้วยจะค่าน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ลงพื้นที่ชายแดน นำผ้าห่ม ถุงยังชีพ เสื้อผ้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว บ้านห้วยจะค่าน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ 21 พ.ย.63 พล.ท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ลงพื้นที่ชายแดน พร้อมคณะเครือข่ายสานต่อพัฒนาชนบท สนองแนวพระราชดำริ โดย มอบผ้าห่ม ถุงยังชีพ และเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหนาวและขาดแคลน

ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนอนุสรณ์ บ้านห้วยจะค่าน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น โดยขณะนี้ พื้นที่บ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง ยังคงมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมาก โดยเฉพาะในช่วงดึกและช่วงตอนเช้าอุณหภูมิจะลดต่ำเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18 องศาเซลเซียส ในโอกาสนี้ ได้ขอความร่วมมือราษฎรบ้านห้วยจะค่าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อีกด้วย

0000000000