รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิบุญโกศล จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เสริมบารมี 101 ครั้งที่ 1/PTV/ชสอท./สมนึก-ประธาน/0817082129-รายงาน

รพ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิบุญโกศล จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เสริมบารมี 101 ครั้งที่ 1

/PTV/ชสอท./สมนึก-ประธาน/0817082129-รายงาน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05.30 น. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับ มูลนิธิบุญโกศล ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เสริมบารมี 101 ครั้งที่ 1 เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างอาคารนิติเวช จัดหาลิฟต์โดยสาร อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ ๑๒ ชั้น และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยปัจจุบันได้รับสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารนิติเวช จากคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และมูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 12 ล้านบาทแล้ว แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในอาคารดังกล่าว และลิฟต์โดยสารอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ และหัวใจ 12 ชั้น โดยมี นายนายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 5,656 คน


รางวัลชนะเลิศ Gender Overall มินิมาราธอน ประเภทชาย ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คุณกรกฎ คุ้มอักษร รองชนะเลิศอันดับ 1 คุณณรงค์เดช นาดี รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คุณคมนเจษฎ์ สวัสดิ์ผล และรางวัลชนะเลิศ Gender Overall มินิมาราธอน ประเภทหญิง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คุณรัชญดา เตชะโกศล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คุณอติพร นตะ รองชนะอันดับที่ 2 คุณมณี อูปแก้ว

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
Cr.อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด