ชลบุรี-พัทยาอบรมโครงการฝึกเอาตัวรอดเมื่อติดในรถนักเรียนอนุบาลโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)

พัทยาอบรมเด็กอนุบาลเอาตัวรอดเมื่อติดในรถ

ชลบุรี-พัทยาอบรมโครงการฝึกเอาตัวรอดเมื่อติดในรถนักเรียนอนุบาลโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)

วันที่ 22 ก.ย.65 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (เนินพัทธยาเหนือ) จ.ชลบุรี ได้มีการจัดการอบรมโครงการฝึกเอาตัวรอดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือติดอยู่ในรถให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล โดยมี พ.ต.ท.เกริกฤทธิ์ สายวรรณะ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพัทยา พ.ต.ท.อรุษ สภานนท์ สว.จร.สภ.เมืองพัทยา ตัวแทนจากเมืองพัทยา และคณะบุลคลากรครูผู้สอนประจำโรงเรียนเข้าร่วม

สำหรับโครงการฝึกอบรมเอาตัวรอดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือติดอยู่ในรถให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันในการให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตัวเองของเด็กนักเรียน กรณีที่ติดอยู่ในรถนักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากรถรับส่งนักเรียน โดยให้เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้มีการฝึกประสบการณ์จริง โดยแผนเผชิญเหตุจำลองในเรื่องของการขึ้นรถตู้ว่าจะต้องนั่งตรงไหนนั่งอย่างไร เมื่อเกิดเหตุถ้ามีนักเรียนติดอยู่ในรถต้องมีวิธีการแก้ปัญหา ในการขอความช่วยเหลือที่จะสามารถทำได้ เป็นการสร้างความรู้ให้กับนักเรียนจะได้มีทักษะเวลาเจอเหตุฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้น