สตูล อบต.ควนกาหลง ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลควนกาหลง

สตูล อบต.ควนกาหลง ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลควนกาหลง

วันนี้ 22 กันยายน 2565 นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบต.ควนกาหลง ร่วมลงพื้นที่ในการมอบบ้านตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นประธานในการส่งมอบบ้าน

โดยในพื้นที่ตำบลควนกาหลงมีจำนวน 1 หลัง บ้านเลขที่ 83/1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งบ้านเดิมมีสภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม ฝาผนังผุพัง หลังคามีรูรั่ว ห้องน้ำมีสภาพเก่า จึงต้องการปรับปรุงสภาพบ้านให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจึงส่งมอบบ้านในครั้งนี้
โดยมีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่เจ้าของบ้านดังกล่าวอีกด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล