ผบ.มทบ.27นำกำลังพลให้กำลังใจประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป walk in เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 ส.ค. 64ของจังหวัดร้อยเอ็ด

ผบ.มทบ.27นำกำลังพลให้กำลังใจประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป walk in เข้ารับวัคซีนเข็มที่ 1 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 ส.ค. 64ของจังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

ตามที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้กำหนดฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มที่ 1ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป walk in พื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 21 – 22 ส.ค. 64นั้น
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 พร้อมด้วย พ.อ. ชูศักดิ์ ลิ้มทอง ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เข้าพบปะ เยี่ยมและให้กำลังใจ

ตลอดจนให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวภายหลังการฉีดวัคซีน แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนในวันนี้ จำนวน 7,200 คน
ิ ทั้งนี้ มทบ.27 ได้จัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร และกำลังพล ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และจัดวงคลาสสิคแบรนด์ บรรเลงเพลง ขับกล่อม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ให้กับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ของจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้อีกด้วย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว