ร้อยเอ็ด ปันม่วน ชวนเบิ่งหอย ๑๓๐ ล้านปี”Fossil Chill Bike @Phochai 101.(พบหอยพันธ์ใหม่แห่งเดียวในโลก)

ร้อยเอ็ด/…

“ร้อยเอ็ด ปันม่วน ชวนเบิ่งหอย ๑๓๐ ล้านปี”Fossil Chill Bike @Phochai 101.(พบหอยพันธ์ใหม่แห่งเดียวในโลก)

วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา กิจกรรม

0๕.๐๐ น. – ลงทะเบียนรับเสื้อ ณ ที่ว่าการอำเภอโพธิขัย

o๖.๓๐ น. – ขบวนนักปั่นพร้อมกัน ณ จุดปล่อยตัว

๐๖.๔๕ น. – ประธานในพิธี (นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางถึงบริเวณพิธี นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ประธานพิธี กล่าวเปิดกิจกรรม “ร้อยเอ็ด ปันม่วน ชวนเบิ่งหอย ๑๓๐ ล้านปี”

O๗.๐๐ น. – ปล่อยตัวขบวนนักปั่นไปยังพิพิธภัณฑ์พระนายดินทราย ตำบลอัคคะคำ

0๗.๓๐ น. – ขบวนนักปั่นถึงพิพิธภัณฑ์พระนายดินทราย ตำบลอัคคะคำ พักดื่มน้ำ ชมสวนดอกไม้ และสักการะพญานาคคู่

O๗.๕๐ น. – ขบวนนักปั่นออกตัวไปยังถนน ๔ ช่องจราจร บ้านนาเลา ตำบลอัคคะคำ

O๘.๑๕ น. – ขบวนนักปั่นถึงจุดกลับรถ ถน ๔ ช่องจราจร (บริเวณจุดรับซื้อมันสำปะหลัง) พักดื่มน้ำ จัดรูปขบวนเพื่อความปลอดภัย

O๘.๓๐ น. – ขบวนนักปั่นออกตัวไปยังวัดภูก้มข้าว บ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอุง

O๙.๓๐ น. – ขบวนนักปั่นถึงวัดภูก้มข้าว พักดื่มน้ำ รับประทานอาหารว่างไหว้พระธาตุภูก้มข้าว ชาวบ้านภูเขาทอง รำพื้นบ้านต้อนรับ เยี่ยมชมฟอสซิลหอยน้ำจืด อายุ ๑๓๐ ล้านปี ขบวนนักปั่นออกตัวไปยัง ปู่ย่า ฟารมสเตย์ บ้านคำพอง ตำบลคำพองโดยใช้เส้นทางบ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอง

๑๑,๐0 น. – ขบวนนักปั่นออกตัวไปยังวัดรัตนไตรคม บ้านขามเปี้ย ตำบลขามเบี้ยโดยใช้เส้นทางบ้านหนองแวงใหญ่ – บ้านหนองนาโท ตำบลขามเบี้ย

๑๒.๐๐ น. – ขบวนนักปั่นถึงวัดรัตนไตรคม บ้านขามเบี้ย ตำบลขามเปี้ยร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน

สักการะพระธาตุขามเปี๊ย และหลวงปู่ใหญ่

ขบวนนักปั่นออกตัวไปยังที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัยขบวนนักปั่นเข้าเส้นชัย ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย

*****เสร็จสิ้นกิจกรรม*****

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน