ร้อยเอ็ด สมาชิกวุฒิสภาจัดกิจกรรม สว.ห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยต้านภัย covid-19

ร้อยเอ็ด สมาชิกวุฒิสภาจัดกิจกรรม สว.ห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยต้านภัย covid-19

เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 22 สิงหาคม 2560 3 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบหน้ากากอนามัยต้านภัย covid-19 พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 คณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า โครงการ สมาชิกวุฒิสภา จัดกิจกรรม สว.ห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยต้านภัย covid-19 โดยการดำเนินงานของมูลนิธิจ่าแซม ได้ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน ในสังกัดสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1(สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จนครบจำนวนนักเรียน เป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมตามโครงการ สว.ห่วงใยมอบหน้ากากอนามัยต้านภัย covid-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนไทยและประชาชนทั่วโลก สำหรับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 นั้นการสวมหน้ากากอนามัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดการแพร่กระจายของโรคก็ยังผู้อื่นได้อย่างไรก็ตามหน้ากากอนามัยเป็นอย่างเดียวป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาครูต้องให้ความรู้ข้อควรปฏิบัติตนกับนักเรียนผู้ปกครองได้รับทราบถึงวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอีกทางหนึ่ง ด้วย
นอกจากนี้ คณะ สมาชิกวุฒิสภายังได้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ นักเรียนในระดับประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 3 เขต เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย

////////ขอขอบคุณเครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บรรณาธิการข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน