เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน ” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจความพร้อมกำลังพล และเครื่องมือ รับมือพายุฝนฟ้าคะนองดินโคลนถล่มในเชียงราย!!

” เตรียมพร้อม ดูแลประชาชน ” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจความพร้อมกำลังพล และเครื่องมือ รับมือพายุฝนฟ้าคะนองดินโคลนถล่มในเชียงราย!!

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.45 น. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 จัดการตรวจเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ทำให้บางพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบเกิดเหตุภัยพิบัติวาตภัย อุทกภัย ศูนย์บรรเทาสารภัยมณฑลทหารบกที่ 37 จึงได้จัดตั้งกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการ พร้อมรถ FTS จำนวน 3 คัน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ โดยได้เตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ กำลังพลไว้ในที่ตั้ง หากมีการร้องขอหรือเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ หน่วยจะได้จัดกำลังชุดบรรเทาสารภัยออกไปทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันที บริเวณหน้ากองบังคับการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย