นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา , พ.ต.อ.นพดล ถิรประวัติ ผู้กำกั บการสถานีตำรวจภูธรเกาะยาว, นายธีรพล ทำสวน ปลัดอำเภอเกาะยาว พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะยาว จนท.กอรมน จ.พังงา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะยาว ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบเจ็ทสกีในอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา หลังมีการร้องเรียนว่า ได้มีผู้ประกอบการเจ็ทสกีจำนวนมาก ขายทริ๊ปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาด้วยเจ็ทสกี ผ่านทางโลกออนไลน์

นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา , พ.ต.อ.นพดล ถิรประวัติ ผู้กำกั บการสถานีตำรวจภูธรเกาะยาว, นายธีรพล ทำสวน ปลัดอำเภอเกาะยาว พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะยาว จนท.กอรมน จ.พังงา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะยาว ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบเจ็ทสกีในอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา หลังมีการร้องเรียนว่า ได้มีผู้ประกอบการเจ็ทสกีจำนวนมาก ขายทริ๊ปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาด้วยเจ็ทสกี ผ่านทางโลกออนไลน์

ทั้งที่จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีประกาศห้ามเครื่องเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ร่มบิน เจ็ทสกี หรือ บานาน่าโบ๊ท