แม่ทัพภาคที่ 4 ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

แม่ทัพภาคที่ 4 ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

》วันนี้ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. บ้านเลขที่ 189/2 บ้านฮูแตมาแจ หมู่ที่ 7 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานมอบบ้าน จำนวน 3 หลัง ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” ให้แก่ นางสะอีดะ คือเลาะ , นายอ้วน ดีหลิ่ว และนางสารีนา แวกาจิ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 และส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

》พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ในวันนี้ได้มามอบบ้านให้กับพี่น้องประชาชนตามโครงการ”หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่มีฐานะยากจน และเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ เพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป โครงการในวันนี้ไม่ได้สิ้นสุดเพียง 11 หลังเท่านั้น ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจแต่ละจังหวัดดำเนินการสร้าง และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทั่วทั้งพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา หากพื้นที่ใด มีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยที่ผู้นั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมจากการสรรหาของสภาสันติสุขตำบล เป็นผู้มีจิตสาธารณะและประกอบคุณความดีมาอย่างสม่ำเสมอ จะได้มีกำลังใจในการทำความดีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยเฉพาะกิจที่ดูแลพื้นที่ก็ยินดีช่วยเหลือ และเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณกำลังทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะทุกคนต่างเชื่อว่า “ที่ให้ไม่ใช่เพราะเรามี แต่รู้ว่าคำว่าไม่มีนั้นเป็นอย่างไร”

》สำหรับ โครงการ”หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เกิดขึ้นสืบเนื่องจากปัจจุบัน พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงประสบปัญหาทางด้านมิติจากสถานการณ์ความไม่สงบ

และมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid – 19 หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
จึงกำหนดครอบครัวเป้าหมายที่มีความยากจน หรือเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่มีฐานะยากจน และมีจิตสาธารณะ จำนวน 10 อำเภอ ดำเนินโครงการการซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 11 หลัง เป็นครอบครัว ไทยพุทธ จำนวน 2 หลัง ครอบครัวไทยมุสลิม จำนวน 9 หลัง ซึ่งที่ผ่านมา ดำเนินการส่งมอบบ้านแล้ว จำนวน 1 หลัง ในพื้นที่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยในวันนี้เป็นการส่งมอบบ้านตามโครงการจำนวน 3 หลัง คือนางสะอีดะ คือเลาะ บ้านเลขที่ 189/2 บ้านฮูแตมาแจ หมู่ที่ 7 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง , นายอ้วน ดีหลิ่ว บ้านเลขที่ 3 บ้านแกแม หมู่ที่ 4 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ และนางสารีนา แวกาจิ บ้านเลขที่ 25/4 บ้านไทยสุข หมู่ที่ 8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยดำเนินการผ่านความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในการบริจาควัสดุก่อสร้างและร่วมในการก่อสร้าง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ