สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด CUP โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์สามเณรสุขภาพดี ปี 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด CUP โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์สามเณรสุขภาพดี ปี 2563

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563- นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ,นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทีมงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากร รพ.สต. และ จนท. มีการดำเนินการตรวจคัดกรอง พระภิกษุและสามเณร พบมีกลุ่มเสี่ยงและต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 65 องค์ ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

________
วีระศักดิ์ จรฯ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน