ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด. เติมสิ่งของให้ตู้ปันสุข ทั่วเมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/…
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด. เติมสิ่งของให้ตู้ปันสุข ทั่วเมืองร้อยเอ็ด

ช่วงบ่าย วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางนงรัตน์ คงเกษม(ภรรยา ผวจ.) ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางณัฐิดา เจนนาวิน รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกเติมสิ่งของตามตู้ปันสุข ทั่วเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 6 จุด
ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดภาวะวิกฤติทั้งด้านเศรษฐกิจ การทำมาหา กินลำบาก แต่ยังมีปรากฏการณ์ดีๆ เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด.การแบ่งปันในรูปแบบ”ตู้ปันสุข” เพื่อสร้างรอยยิ้มขึ้นในหลายพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบ่งเบาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพิ่มความสุข ปันน้ำใจ เติมสิ่งของให้ตู้ปันสุขทั่วเมืองร้อยเอ็ด ครั้งนี้ ประกอบด้วยสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 140 ชุด 6 จุด จุดละ 20 ชุด และน้ำ 2 โหล
เรื่องราวดีๆ ทั่วเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 6 จุด ดังนี้ ตู้ปันสุขหน้าเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด, ตู้ปันสุขที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด, หน้าสำนักงานทนายความทนายนภาพร พวงช้อย, ตู้ปันสุขหน้าสำนักงาน AIA จังหวัดร้อยเอ็ด, ตู้ปันสุขหน้ามณฑลทหารบกที่ 27 บ้านท่านคร และตู้ปันสุขหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด…

ก้า วิเศษ นันทศรี/ภาพ
ดำเนิน พรมไชยา/ข่าว