สนง.สสจ.ร้อยเอ็ดร่วมกับสนง.สสอ.เมืองร้อยเอ็ดได้ออกดำเนินกิจกรรมในพื้นที่รพ.สต.บ้านสังสงยาง ต.สะอาดสมบูรณ์.เสริมต้านโควิด-19

สนง.สสจ.ร้อยเอ็ดร่วมกับสนง.สสอ.เมืองร้อยเอ็ดได้ออกดำเนินกิจกรรมในพื้นที่รพ.สต.บ้านสังสงยาง ต.สะอาดสมบูรณ์.เสริมต้านโควิด-19

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 09.30 น. นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ จรบุรมย์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทีมงาน สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมบุคลากรผอ.รพ.สต.จนท.อสม.ให้การต้อนรับในวันนี้ทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019″COVID-19 ในครั้งนี้ ได้ทำโครงการส่งเสริมสร้างความฉลาดทางสติปัญญา( IQ)และอารมย์(EQ)ในเด็กวัยแรกเกิด -5 ปี จังหวัดร้อยเอ็ด ปี2563

ในกิจกรรม “กิน กอด เล่น เล่า” กินอิ่มท้อง กอดสัมผัสรัก เล่นเสริมใยรัก ฟูมฟักเล่าเคล้านิทาน และให้มีลานเช็คอินกินกอดเล่นเล่า ภายในบริเวณหอประชุม ในรพ.สต.และออกติดตาม ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการในพื้นที่ พร้อมได้รณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID19 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้”กินร้อนช้อนกลาง ไม่กินร่วม เว้นระยะห่างกัน 2 เมตร ตามนโยบายของทางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยดีมากขึ้นข่าวรายงานจากพื้นที่}¦

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจเข้าถึง พึ่งได้ เราจะก้าวไปพร้อมกัน 101 Smart City

_________
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ_ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดอัพเดตสถานการณ์ข่าว ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด