อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ.-

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ.- วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2562 –
เวลา 10.30น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พัฒนากรตำบล ผอ.รพ.สต.บ้านคานหัก รองผู้จัดการ ธกส. และทีม ธกส. สาขาในเมือง ออกร่วมประชุมบูรณาการประชุมประจำเดือน อสม. ณ รพ.สต.บ้านคานหักตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติ. (กอช.)เพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบาย รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในชุมชน. .ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน 4อ.3ส.พร้อมส่งเสริมการทำงานเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ และขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในชุมชน มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน 198 คน พชอ. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน ..

™/////////////////////////
วีระศักดิ์. จรฯภาพข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม ทีม
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน