อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอหางดงร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอหางดงร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้มีพระคุณ
23 เมษายน 2562
ที่บ้านต้นงิ้ว ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาร่วมทำการรดน้ำดำหัวตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยล้านนา โดยสามารถทำพิธีรดน้ำดำหัวจนถึงสิ้นเดือนเมษายน นี้ แต่กลุ่มนี้ได้เข้ามาร่วมในการทำพิธีที่สวนแลกตัส (ตะบองเพชรตัดต่อพันธุ์)

เพื่อมาทำการแสดงความขอบคุณที่นายสายัณ ทิพย์เดโช ผู้ที่ได้ทำการส่งเสริมการใช้น้ำหมักสารอินทรีย์ชีวภาพ และสารสกัดอินทรีย์ ใช้กับพืชผล พืชผัก ทุกชนิดจนเกิดผลผลิตที่พอใจ ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ BIO AGRO TECHNOLOGY ที่ได้มาจากการหมักเศษพืชและสัตว์ และนำมาทำการสกัดจนได้เป็นสารสกัดอินทรีย์ เป็นสูตรอาหารสุขภาพพืชแบต AMINO BIO BAT นำมาส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ใช้ จนผลผลิตที่ออกมานั้น เป็นที่น่ายินดี ได้ผลผลิตมาก ขายได้กำไร และที่สำคัญปลอดภัยกับผู้ใช้หรือผู้ผลิตและปลอดภัยถึงผู้บริโภค

ทั้งชาวสวนลำไย สวนเงาะ สวนทุเรียน สวนองุ่น สวนมะม่วง พริก มะเขือ ขิง มันสัมประหลัง ฯ ที่ผลผลิตออกมาปลอดสารพิษ และยังมีผลผลิตที่โตกว่าปกติ มีน้ำหนักรสชาติที่หวาน น่าอัศจรรย์ และชลอการเก็บเกี่ยวได้นานได้นานกว่า ส่วนผู้ที่ใช้กับพืชผักสวนครัวก็จะมีลำต้นอวบสูงใบใหญ่ จนชาวเกษตรกรต้องมาทำการขอบคุณโดยการรดน้ำดำหัวทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง นายสายัณ ทิพย์เดโช กล่าวว่าต้องการลดสารเคมีลงเพื่อให้เกษตรกรหันมาใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ

เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และที่สำคัญต่อตัวของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้บริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ ปลอดโรคมะเร็ง ต่ออายุให้ชีวิตยืนยาวไปได้อีก จึงต้องการให้เกษตรกรหันมาใช้สารอินทรีย์กันมากๆ และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อีก

ผู้ผลิตลำใยยังยอมรับว่าสามารถที่จะผลิตลำใยที่ผลออกมาเป็นพวงดกลูกเท่ากันหมดและลูกใหญ่กว่าเหรียญ 10 บาท ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากเกษตรกรผู้ผลิตที่หันหน้ามาใช้สารอินทรีย์กันมากขึ้น ในงานมีการรดน้ำดำหัวแล้วยังมีการจับสลากรางวัลทั้งพัดลมคลายร้อน จักรยาน หม้อหุงข้าว กระติกน้ำแข้ง ตู้เย็นขนาดใหญ่ ที่ผู้มาร่วมได้กลับบ้านสร้างกำลังใจกันแต่ที่ไม่ลืมคือทำการทอดผ้าป่าให้กับวัดที่ยากจนเพื่อนำเงินไปพัฒนาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากันต่อไปตามหลักความเชื่อแบบชาวพุทธล้านนา