มุกดาหาร ระงับการเดินทางผ่านด่านท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองมุกดาหารให้ไปใช้ด่านสะพาน

มุกดาหาร ระงับการเดินทางผ่านด่านท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองมุกดาหารให้ไปใช้ด่านสะพาน

มุกดาหาร /เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาจังหวัดมุกดาหาร ระงับการเดินทางผ่านด่านท่าข้ามท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2563 ให้ใช้ด่านสะพาน มิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ซึ่งเปิดทำการปกติ มีความเข้มงวดในการเดินทางเข้า สปป ลาว ออกระเบียบชัดเจนขึ้น มีวีซ่า เข้าได้ ปฏิบัติตามระเบียบสุขภาพ
ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ โดยรัฐบาล สปป.ลาว ประกาศปิดด่านประเพณี และด่านท้องถิ่นทั้งหมด รวมทั้งด่านประเทศไทย (ระงับการใช้ท่าเรือฝั่งสะหวันนะเขต) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้าน สปป. ลาว จังหวัดมุกดาหาร จึงมีมติ ให้ประกาศระงับการเข้า-ออก สปป.ลาว ผ่านด่านท่าข้ามท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2563

ขณะเดียวกันแจ้งประชาสัมพันธ์ ด่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เปิดทำการปกติ ประชาชน สปป.ลาว เดินทางกลับบ้านได้ตามปกติ ส่วนคนไทยที่อยู่ใน สปป. ลาว เดินทางกลับไทยได้ เนื่องจากมีโรคระบาด ทาง สปป. ลาว จึงมีความเข้มงวดในการเดินเข้า สปป ลาว สำหรับคนต่างชาติ สปป. ลาว ออกระเบียบชัดเจนขึ้น 1. มีวีซ่า เข้าได้ ปฏิบัติตามระเบียบสุขภาพ 2.ระงับ visa exemption ยกเว้นหนังสือเดินทางทูต ราชการ และผู้เชี่ยวชาญที่ลาวต้องการ 3. ผู้ได้รับ multiple visa เช่น นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ เข้าออกได้ตามปกติ 4. บัตรผ่านแดน และบัตรผ่านแดนชั่วคราว เพื่อราชการ “ขนส่งสินค้าขนาดใหญ่” รักษาพยาบาล ข้ามแดนได้ แต่ท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนข้ามไม่ได้ หากประสงค์เดินทางออกจาก สปป. ลาว ทำได้ ขออนุญาตอยู่ต่อ ทำได้ เริ่มใช้ 21 มี.ค. – 20 เม.ย. 2563

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177