พังงา/มาอีกแล้ว.. แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่รังที่ 13 ของฤดูกาล

พังงา/มาอีกแล้ว.. แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่รังที่ 13 ของฤดูกาลวันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายมงคล ไข่มุกด์ ผอ.สทช.6 ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ.ศวอบ. ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งจากนายสมยศ เสาเวียง ชาวบ้านท่านุ่น พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณชายหาดบางขวัญ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พิกัด ๔๒๐๙๙๙ E ๙๐๙๑๔๒ N (ห่างจากคอกเต่าศูนย์เฝ้าระวังฯ หาดบางขวัญ ไปทางทิศเหนือ 1,700 เมตร)ทำการตรวจวัดขนาดความกว้างของรอยพายคู่หน้าได้ 160 ซม. ขนาดความกว้างของอก 100 ซม. และทำการขุดหาไข่เต่ามะเฟือง จนพบที่ขนาดความลึก 65 ซม. ตรวจสอบตำแหน่งที่วางไข่ พบว่าไม่อยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึง ทำการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อติดตามพัฒนาการของไข่ กลบหลุม กั้นคอก และเฝ้าดูแลให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ให้มีอัตราการฟักสูง และสามารถปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป